Эл аралык "Cапат" билим берүү мекемеси

Эл аралык "Cапат" билим берүү мекемесиЭл аралык билим берүү мекемеси

Популярдуулар

Акыркы макалалар

CıtyU

2018-жылдын 20- декабрында Эл аралык "Сапат" билим берүү мекемеси алдыңкы Гонгконг шаардык университети (CityU) менен билим берүү жаатында кызматташуу келишимине кол койду.

2018-жылдын 20- декабрында Эл аралык "Сапат" билим берүү мекемеси алдыңкы Гонгконг шаардык университети (CityU) менен билим берүү жаатында кызматташуу келишимине кол койду.

University of Waterloo

2018-жылдын 18- октябрында Эл аралык "Сапат" билим берүү мекемеси Канаданын алдыңкы Уотерлу университети (University of Waterloo ) менен билим берүү жаатында кызматташуу келишимине кол койду.

2018-жылдын 18- октябрында Эл аралык "Сапат" билим берүү мекемеси Канаданын алдыңкы Уотерлу университети (University of Waterloo ) менен билим берүү жаатында кызматташуу келишимине кол койду.

Close
Close