Эл аралык «Сапат» билим берүү мекемесине берилген баа

Эл аралык «Сапат» билим берүү мекемесине берилген бааЭл аралык «Сапат» билим берүү мекемесине берилген баа

Эл аралык "Cапат" билим берүү мекемеси

Эл аралык "Cапат" билим берүү мекемесиЭл аралык билим берүү мекемеси

Популярдуулар

Акыркы макалалар

CıtyU

2018-жылдын 20- декабрында Эл аралык "Сапат" билим берүү мекемеси алдыңкы Гонгконг шаардык университети (CityU) менен билим берүү жаатында кызматташуу келишимине кол койду.

2018-жылдын 20- декабрында Эл аралык "Сапат" билим берүү мекемеси алдыңкы Гонгконг шаардык университети (CityU) менен билим берүү жаатында кызматташуу келишимине кол койду.

University of Waterloo

2018-жылдын 18- октябрында Эл аралык "Сапат" билим берүү мекемеси Канаданын алдыңкы Уотерлу университети (University of Waterloo ) менен билим берүү жаатында кызматташуу келишимине кол койду.

2018-жылдын 18- октябрында Эл аралык "Сапат" билим берүү мекемеси Канаданын алдыңкы Уотерлу университети (University of Waterloo ) менен билим берүү жаатында кызматташуу келишимине кол койду.

Close
Close