Sapat Women

   21-кылымда, коомчулукта аялдардын ролу маанилүү орунду ээлеп келет. Коомчулуктун өнүүгүсүнө жана жаш муундардын калптануусуна аялдардын ролу маанилүү экендигин ар бирибиз сезебиз деген ишеничтебиз. "Себат" эл аралык билим берүү мекемеси, аялдардын иш жүргүзүүлөрүнө, ойлоп табуучулук, инновациалык жана ишмердүүлүк менен алектенгендерге  колдоо көрсөттүүгө платформа түзүүнү максат катары кабыл алды.


Close
Close