"СЕЙТЕК-ДЖАЛ" ТОЛУК ЭМЕС ЖАЛПЫ БИЛИМ БЕРҮҮ МЕКЕМЕСИ

  "Сейтек-Жал" толук эмес жалпы билим берүү мекемеси, эл аралык“Себат” билим берүү мекемеси жана Кыргыз Республикасынын билим берүү Министрлигини ортосундагы 2013-жылы тузулгөн  келишимдин негизинде иш жүргүзүп келет.  Окуу ишмердиги Кыргыз республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин бекиткен окуу программасынын негизинде жүргүзүлөт. Жалпы окуучулардын саны 524.Окуу орус тилинде окутулат. Мугалимдердин жааматы 87 адамды түзөт, 80 мугалим кыргыз,7 мугалим түрк жараны.

http://www.sebat.edu.kg 

57@sebat.edu.kg

(+996) 559 106030/ 0707 106030

Кыргызская Республикасы, Бишкек шаары, Жунусалиева 171

Close
Close