"Акылтай" толук эмес жалпы билим берүү мектеби

     Акылтай мектеби, эл аралык“Себат” билим берүү мекемеси жана Кыргыз Республикасынын билим берүү Министрлигинин  ортосундагы келишимдин негизинде иш жүргүзүп келет.  Окуу ишмердиги Кыргыз республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин бекиткен окуу программасынын негизинде жүргүзүлөт.

     Мектептик компонент катары класстарга жараша англис тили, түрк тили, информатика, логика, сөз өстүрүү, китеп окуу, этюд(чыгармачылык сааты) ж.б. сабактары каралган. Окуу жылы 1-сентябрь 25-май аралыгында, 4 чейректик, 5 күндүк окуу мөөнөтү менен жүргүзүлөт.

     Сабактар 9:00 башталып, 16:30 аяктайт. Эртең мененки жана түшкү тамак каралган. Негизги сабактар түшкө чейин окутулуп, түштөн кийин окуучулардын чыгармачылыгын өстүрүү максатында мектептин компоненти болгон сабактар, өз алдынча изденүүсү, математикалык эсеп жана  жазуу иштери үчүн этюддар, маданий эс алуу иш-чаралары, конкурстар, экскурсиялар жана ар кандай ийримдер уюштурулат.

    Сабактардык кызыктуу жана эффективдүүлүгүн арттыруу максатында ар бир кабинетте класстык такта менен бирге  интерактивдүү такталар орнотулган.

     Мугалимдерибиздин маал-маалы менен кесиптик чеберчилигин, методикалык ишмердигин жана билимин жогорулатуу үчүн ар кандай семинарлар уюштурулат. Сабактарында интерактивдүү такта менен кошо слайт, видео роликтерди жана интернет булактарын активдүү колдонушат.

    Окуучуларга окуу жылынын башында мектеп тарабынан негизги китептер, кошумча колдонмо китептер жана дептерлер берилип, жыл аягында негизги китептер кайтарылып алынат.

     Окуучулар мектептерибизде бирдиктүү форма кийишет. Окуучуга мектепке алгач кабыл алынганда мектеп тарабынан окуу формасы берилет. Кийинки сапар муктаждык болгондо керектүү форманы ата-эне өзү камсыздайт.

http://akyltai.edupage.org/

59@sebat.edu.kg

akyltai14@gmail.com

(+996) 558 102050/ 0702 507030

Кыргызская Республика, Бишкек шаары ,Тыныстанова көч., 2А, 

Close
Close