“Чүй облусундагы окуучулардын критикалык ой жүгүртүүcүн жана эл алдында чыгып сүйлө жөндөмүн арттыруу”

“Себат” эл аралык билим берүү мекемеси «Борбордук Азиядагы Билим Берүүчү Дебат Ассоциациясы» (IDEA CA) Коомдук Фонду менен биргеликте окуучулардын лидердик жөндөмүн өнүктүрүү жана алардын граждандык демилгелерге болгон кызыгуусун жогорулатуу максатында 2017-жылдын январь-июнь айларында “Чүй облусундагы окуучулардын критикалык ой жүгүртүүcүн жана эл алдында чыгып сүйлөө жөндөмүн арттыруу” пилоттук-долбоорун жүргүзүүдө.

Аталган пилоттук-долбоор бир катар иш-чараларды өткөрүүнү пландаштырат: окуучуларга дебаттарды жүргүзүү техникасы, аргументациялоо жана ынандыруу боюнча семинарларды, ошондой эле окуучулардын коллективдүү диалог жүргүзүү маданиятынын калыптанышына түрткү берүүчү, аналитикалык, мамилечил жана эл алдында чыгып сүйлөө жөндөмдөрүн өнүктүрүүчү дебат турнирлерин уюштуруу.

Долбоордун катышуучулары:

1.         Ч. Айтматов атындагы Бишкек Лицейи;

2.         Айчурек Бишкек Лицейи;

3.         Ж.Баласагын атындагы Токмок Лицейи;

4.         Эл аралык  “Silk Road International School” мектеби;

5.         Эл аралык «Silk Road International School» мектебинин филиалы («Кэмбридж»).

Мөөнөтү: 23.01.2017 – 30.06.2017

Close
Close