Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары - 2017-ж

2017-жылы Эл аралык “Сапат” билим берүү мекемесинин 829 бүтүрүүчүсү   Жалпы республикалык тестирлөөгө (ЖРТ) катышты. 

ЖРТнын жыйынтыгы боюнча бүтүрүүчүлөрүбүздүн 96%   жогорку окуу жайларына өтүүгө мүмкүндүк берүүчү эң төмөнкү (110) баллдан жогору балл алышты, ал эми 8 окуучубуз эң жогорку баллдарды алуу менен “Алтын сертификатка” ээ болушту.

Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы боюнча окуучуларыбыздын орточо баллы 160,66 түзөт.

 

Close
Close