6-класстагы окуучулардын арасында математика боюнча олимпиада

Жалпы орто билим берүү мектептериндеги 6 -  класстагы окуучулардын арасында математика боюнча олимпиада.

Өлкөдөгү окуучулардын математика cабагына болгон кызыгуусун арттыруу, ошондой эле түрдүү интеллектуалдык таймаштардын ар кандай түрлөрүн өркүндөтүү, өзгөчө шыктуу окуучуларды таап чыгуу жана аларга андан ары да колдоо көрсөтүүгө шарт түзүү максатында “Себат” эл аралык билим берүү мекемеси Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин колдоосу менен жалпы орто билим берүү мектептериндеги 6-класстагы окуучулардын арасында математика сабагы боюнча олимпиадасын уюштурууда.

Олимпиада 5 - 6 - класстын математика сабагы боюнча окуу программаларынын негизинде өткөрүлүп, 3 баскычтан турат.

I-баскыч, райондук - 2017-жылдын 4-мартында өткөрүлөт. Бул баскычта райондук мектептердин, гимназиялардын, лицейлердин 6-класстарынан 5тен окуучу катышат.

II-баскыч, областтык - 2017-жылдын 1-апрелинде өткөрүлөт. Бул баскычта I-баскычта байгелүү орундарды ээлеген 5тен окуучу катышат. II-баскыч төмөнкү мектептерде өткөрүлөт:

o Чынгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейи

o Жусуп Баласагын атындагы Токмок лицейи

o Жайыл Себат жалпы билим берүү лицейи

o Х. Карасаев атындагы “Ысык-Көл” лицейи

o М. Субакожоев атындагы Нарын лицейи

o “Мээрим-Себат” Талас лицейи

o З. Нурматова атындагы Жалал-Абад лицейи

o Ош “Сема” лицейи

o Ош “Себат” лицейи

o “Семетей” атындагы Кадамжай лицейи

o И. Раззаков атындагы Кызылкия лицейи

III Республикалык жыйынтыктоочу баскыч 2017-жылдын 22- апрелинде Бишкек шаарындагы “Айчүрөк” атындагы Бишкек лицейинде өткөрүлөт. Республикалык баскычына катышууга II-баскыч олимпиадаларынан байгелүү 1,2,3-орундарды ээлеген, 3 окуучуну камтыган областтардын, Бишкек жана Ош шаарларынын командалары катышат.

Республикалык жыйынтыктоочу баскычка катышуу жөнүндө билдирме төмөнкүдөй формада толтурулат:катышуучунун аты-жөнү, окуган мектебинин аталышы, областы, району, кайсы тилде окугандыгы жана сабак берген мугалиминин аты-жөнү.

6-класстагы окуучулардын арасында математика сабагы боюнча Республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрүн сыйлоо салтанаты 2017-жылдын 22-апрелинде “Айчүрөк” атындагы Бишкек лицейинде өткөрүлөт

1 - орунду ээлеген окуучу I-даражадагы диплом жана ноутбук, ал эми мугалими 10 000 сом менен сыйланышат.

2 - орунду ээлеген окуучу II-даражадагы диплом жана ноутбук, мугалими 8 000 сом менен сыйланышат.

3 - орунду ээлеген окуучу III-даражадагы диплом жана планшет, мугалими 6 000 сом менен сыйланышат.

Байгелүү орундарды (1,2,3) ээлеген окуучулардын мектептери лазердик принтер менен сыйланат.

Close
Close