Хусейин Карасаев атындагы Ысык-Көл лицейи!

Х.Карасаев атындагы Ысык-Көл лицейи Эл аралык «Сапат» билим берүү мекемеси менен Кыргыз Республикасынын Билим Берүү Министрлигинин 1992-жылдын 2-майындагы келишиминин негизинде иш жүргүзүп келет. Лицейде ар бир окуучунун билим алуусуна заманбап шарттар тузүлгөн жана жабдуулар менен камсыздалган. Физика, химия, биология жана информатика сабактарын мыкты деңгээлде өздөштүрүү үчүн атайын лабораториялар, интерактивдүү доскаларга ээ. Окуучулардын социалдык жашоосун активдуу өткөрүү учун шарттар түзүлүп, окуучуларды маданият жана спорт тармагына кызыктыруу үчүн атайын иш-чаралар өткөрүлүп турат.

Close
Close