Кыргыз Республикасында 6-класстын окуучулары арасында математика боюнча олимпиадасы – АКМО 2018!

Жалпы орто билим берүү мектептериндеги 6- класстагы окуучулардын арасында математика боюнча олимпиада.

Өлкөдөгү окуучулардын математика cабагына болгон кызыгуусун арттыруу, ошондой эле түрдүү интеллектуалдык таймаштардын ар кандай түрлөрүн өркүндөтүү, өзгөчө шыктуу окуучуларды таап чыгуу жана аларга андан ары да колдоо көрсөтүүгө шарт түзүү максатында “Сапат” эл аралык билим берүү мекемеси Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин колдоосу менен жалпы орто билим берүү мектептериндеги 6-класстагы окуучулардын арасында математика сабагы боюнча олимпиадасын уюштурууда.

Олимпиада 5 - 6 - класстын математика сабагы боюнча окуу программаларынын негизинде өткөрүлүп, 3 баскычтан турат.

I-баскыч, райондук - 2018-жылдын 3-мартында өткөрүлөт. Бул баскычта райондук мектептердин, гимназиялардын, лицейлердин 6-класстарынан 5тен окуучу катышат.

II-баскыч, областтык - 2018-жылдын 31-мартында өткөрүлөт. Бул баскычта I-баскычта байгелүү орундарды ээлеген 5тен окуучу катышат. II-баскыч төмөнкү мектептерде өткөрүлөт:

 • Бишкектеги «Айчүрөк» лицейи
 • Жусуп Баласагын атындагы Токмок лицейи
 • Жайыл Баатыр атындагы лицейи
 • Х. Карасаев атындагы Ысык-Көл лицейи
 • М. Субакожоев атындагы Нарын лицейи
 • Талас «Мээрим» лицейи
 • З. Нурматова атындаы Жалал-Абад лицейи
 • Ош “Сема” лицейи
 • Курманжан Датка атындагы Ош лицейи
 • “Семетей” атындагы Кадамжай лицейи
 • И. Раззаков атындаы Кызыл-Кыя лицейи

III Республикалык жыйынтыктоочу баскыч 2018-жылдын 5-майында Бишкек шаарындагы Ч. Айтматов атындагы Бишкек лицейинде өткөрүлөт. Республикалык баскычына катышууга II-баскыч олимпиадаларынан байгелүү 1,2,3-орундарды ээлеген, 3 окуучуну камтыган областтардын, Бишкек жана Ош шаарларынын командалары катышат.

Республикалык жыйынтыктоочу баскычка катышуу жөнүндө билдирме төмөнкүдөй формада толтурулат:катышуучунун аты-жөнү, окуган мектебинин аталышы, областы, району, кайсы тилде окугандыгы жана сабак берген мугалиминин аты-жөнү.

6-класстагы окуучулардын арасында математика сабагы боюнча Республикалык олимпиаданын жеңүүчүлөрүн сыйлоо салтанаты 2018-жылдын 5-майда Ч. Айтматов атындагы Бишкек лицейинде өткөрүлөт

1 -  орунду ээлеген окуучуга I-даражадагы диплом жана ноутбук, Мугалимине  10000 сом.

2 - орунду ээлеген окуучуга II-даражадагы диплом жана ноутбук, Мугалимине 8000 сом.

3 - орунду ээлеген окуучуга III-даражадагы диплом жана планшет, Мугалимине 6000 сом.

Жогорудагы үч окуучунун мектебине лазердик принтер берилет;

 Олимпиаданын III баскычынын бардык катышуучуларына грамота жана белектер  менен сыйланышат.

Close
Close