Биздин мектептердеги коопсуздук жана e-mektep системасын киргизүү!

Ушул окуу жылдан тартып Бишкек шаарындагы Ч. Айтматов лицейинде турникеттер жана видео

байкоо системасы орнотулду. Булардын жардамы менен келген коноктордун жана окуучулардын эсебин

жүргүзүүгө болот. E-mektep системасы окуу жараянын оптимизациялоого мүмкүнчүлүк түзөт. Атайын орнотулган терминалдарда окуучулар өздөрүнүн баа табелдерин текшере алышат, мугалимдердин билдирүүлөрүн көрүшөт жана электрондук китепкана менен пайдалана алышат, ошондой эле ушул окуу жылында бизде электрондук журнал иш жүзөгө киргизилди. 

Биз коопсуз жана жагымдуу билим алуу үчүн бардык шарттарды түзүүнү каалайбыз.

Close
Close