Биздин мектептерде жаңы маалымат технологияларын колдонуу – электрондук журнал!

 Биздин башталгыч мектептер жана лицейлер электрондук журнал сервистерин колдонуу менен келечекке ишеничтүү кадам таштады. Электрондук журнал Интернет аркылуу окуучунун жетишкендиги тууралуу жана окуу процессине байланыштуу кошумча маалыматтарды ыңгайлуу электрондук түрдө алууга мүмкүнчүлүк түзөт жана ал жерден окуучунун бааларын, сабакка катышуусун, комментарийлерди, үйгө берилген тапшырмалар, эскертүүлөр, сабак жана чейректердин күн тартибин көрүүгө болот.

Close
Close