XIV – Эл аралык Жаутыков атындагы олимпиаданын жеңүүчүлөрү өздөрүнүн ийгилик сырлары менен “ЭлТР” каналы менен бөлүшүштү.

XIV – Эл аралык Жаутыков атындагы олимпиаданын жеңүүчүлөрү өздөрүнүн ийгилик сырлары менен “ЭлТР” каналы менен бөлүшүштү.

Close
Close