ТЭЖББМ "Грамотеи".

“Грамотеи” Tолук эмес жалпы билим берүү мекемеси - билим берүү жараянынын сапаты жана эффективдүүлүгү менен кошумча билим берүүнүн айкалышына жагымдуу чөйрө түзгөн эң алдыңкы башталгыч мектептердин бири болуп саналат. Tолук эмес жалпы билим берүү “Грамотеи” мектеби баланы ар тараптуу өнүктүрүүгө, анын чыгармачыл өнөрлөрүн ачууга жардам берет. Аталган максаттарга жетүү үчүн окуучулар англис жана түрк тилдери, информатика сыяктуу сабактардан кошумча билим алышып, сүрөт, шахмат, вокал, бий, футбол, каратэ жана башка ийримдерге катышуу мүмкүнчүлүктөрүнө ээ. 

Close
Close