Кыргыз элинин залкар жазуучусу Ч. Айтматовго арналган жумалык!

 Кыргыз элинин өчпөс жылдызы – улуу жазуучу Ч.Т. Айтматов калың кыргыз элинин жан дүйнөсүндө өзгөчө, туруктуу орду бар, кыргыз элинин адабият чөйрөсүндө жана тарыхында өзүнүн калемсабы аркылуу терең из калтырып кетти... Биз, улуу инсандын туулган күнүнө карата, бүгүнкү муундан залкар жазуучу тууралуу сурамжылоо жүргүздүк.

Close
Close