“Критикалык ойлом ” тренинги.

7-8-декабрь күндөрү Эл аралык “Сапат” билим берүү мекемесинин илимий-методикалык кафедра башчылары “Критикалык ойлом ” аттуу тренингде катышышты. Тренингди «Career Ambassador Foundation» жетекчиси Айнура Чолпонкулова өткөрдү. Тренингде критикалык ойломдун өнүгүү ыкмалары, стратегиялары, варианттары жана принциптери жөнүндө кеңири маалымат берилди.

Сынчыл ойлом – бул адам ойломунун таянычы, идеялар менен маалыматтардын өз ара аракеттеринин табигый жолу.

Close
Close