“Bishkek International School” мектебиндеги дебат!

19 – ноябрь күнү эл аралык “Bishkek International School” мектебинде жогорку класстын окуучулары арасында дебат өттү. Дебатта 6 менчик мектептердин окуучулары катышышты, алардын арасында Бишкек шаарындагы “Ч. Айтматов” атындагы лицейдин 6 окуучусу да катышуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Дебат 3 турдан турду жана тематикасынын түрдүүлүгү менен айырмаланды. Биздин окуучулар катышуу сертификатын жана баалуу тажрыйба ала алышты. Дебаттар окуучулардын сынчыл ойломун, чечендик искусствосун, эл астында чыгып сүйлөө жөндөмдөрүн, аналитикалык ой-жүгүртүүсүн өнүктүрүү максатында өткөрүлөт жана ошондой эле окуучулардын интеллектуалдык жана чыгармачыл мүмкүнчүлүктөрүн ача турган платформа болуп эсептелет.

Close
Close