Лицейлер

Курманжан Датка атындагы Ош лицейи

Курманжан Датка атындагы Ош лицейи

Курманжан Датка атындагы Ош лицейи

Кадамжай «Семетей»  лицейи

Кадамжай «Семетей» лицейи

Кадамжай «Семетей» лицейи

Токмок "Үмүт" жалпы билим берүү лицейи

Токмок "Үмүт" жалпы билим берүү лицейи

Токмок "Үмүт" жалпы билим берүү лицейи

Жайыл Баатыр атындагы жалпы билим берүү лицейи

Жайыл Баатыр атындагы жалпы билим берүү лицейи

Жайыл Баатыр атындагы жалпы билим берүү лицейи

Талас «Мээрим»  жалпы билим берүү лицейи

Талас «Мээрим» жалпы билим берүү лицейи

Талас «Мээрим» жалпы билим берүү лицейи

Зияш Бектенов атындагы Ысык-Көл кыздар лицейи

Зияш Бектенов атындагы Ысык-Көл кыздар лицейи

Зияш Бектенов атындагы Ысык-Көл кыздар лицейи

Муратбек Субакожоев атындагы Нарын лицейи

Муратбек Субакожоев атындагы Нарын лицейи

Муратбек Субакожоев атындагы Нарын лицейи

Close
Close