ЗУУРА НУРМАТОВА АТЫНДАГЫ ЖАЛАЛ-АБАД ЛИЦЕЙИ

1995-жылдан тартып Жалал-Абад облусунун окуучуларынын интеллектуалдык, маданий жана спорттук мүмкүнчүлөртөрүн ачууга ыңгайлуу шарт түзүү максатында З.Нурматова атындагы кыздар лицейи ачылып, ишмердүүлүгүн улантууда.


 410 Окуучу                           137 Стипендиат                

              

  52 Мугалим                            617 Бүтүрүүчү

                                                                                                    

  4 Лаборатория                    Заманбап Жатакана      

                          

    Спорттук Комплекс            Медпункт

                                                                                               
(+996) 3722 73701

(+996) 3722 70099(fax)

 Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад  шаары, Остров көчөсү, 143

Close
Close