Токмок "Үмүт" жалпы билим берүү лицейи

2014-жылдан тартып Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын окуучуларынын интеллектуалдык, маданий 

жана спорттук мүмкүнчүлүктөрүн ачууга ыңгайлуу шарт түзүү максатында  Токмок "Себат"  лицейи ачылып,

 ишмердүүлүгүн улантууда.


  165 Окуучу                      245 Стипендиат     

                    

 20 Мугалим                         Бүтүрүүчү         

                                 

  4 Лаборатория                Заманбап Жатакана


   Спорттук Комплекс     Mедпункт

(+996) 3138 74023/ 74019
Кыргыз Республикасы ,Токмок шаары, 50 жыл Киргизия, Промзона 

Close
Close