Талас «Мээрим» жалпы билим берүү лицейи

Лицей тууралуу

 

             Талас “Мээрим”  жалпы билим берүү лицейи 2002-2003-окуу жылында ачылган.            

Лицейдин көздөгөн максаты – кайсы бир деңгээлде дүйнөлүк аренага чыга баштаган мамлекетибиздин компьютердик технологияны, чет тилдерди билген  кадрлар менен толуктоо. Коомдун өнүгүшүндө бир эле компьютердик, англис тилин билүү  жетишсиз, биздин лицей окуучулардын терең билим алуусу менен бирге конкуренцияга жөндөмдүү, турмушка даяр ар кыл темада жогорку маданиятка  ээ болгон инсанды тарбиялайт.        

          Лицейде так илимдер: математика, физика, химия, биология, информатика жана геометрия сабактары англис тилинде жүргүзүлөт, ошондой эле дагы бир чет тили,түрк тили предмети окутулат.       

    Бүгүнкү күндө лицей азыркы мезгилдин талабына ылайык класстык бөлмөлөр,          лабораториялар жана окуучулар үчүн шарты бар жатакана менен камсыздалган.   

                                       Лицейдин максаты:                                             

                                              

Мезгил тарабына ылайык кадрларды даярдоо                                                     

Бир нече чет тилди өздөштүргөн, конкуренцияга жөндөмдүү инсанды тарбиялоо

Өз элин, жерин сүйгөн башка улутту сыйлай билген адамгерчиликтүү инсан болууга багыт берүү                                      

Билим берүүнүн алдыңкы технологияларын пайдалануу аркылуу эл аралык стандартка ылайыктуу билим берүү.

Англис, кыргыз, орус, түрк тилдерин,  гуманитардык жана так илимдерди окутуу, эл аралык стандарттагы жаңы техникалык  каражаттар, проекторлор, компьютерлер,программалар, видеолор жана электрондук тактасы болгон мультимедия системасы аркылуу жүргүзүлөт.

Кыргызстан, Түркия,  Англия жана Америкадан чыккан окуу китептери окутуунун эффективдүү жана кызыктуу өтүшүн камсыз кылат.                                                                                           

  2018-2019-окуу жылынан баштап, кесиптик багыт берүү программасынын негизинде 3 багытта билим берүү жүргүзүлөт.                                

                                       

 1.     Социалдык –экономикалык багытта гуманитардык предметтер тереңдетилип окутулат.                              

 2.     Физика-математикалык багытта  ( инженерия) так илимдер тереңдетилип          окутулат.                              

 3.     Медициналык тармак багыты боюнча, химия жана биология предметтери          тереңдетилип окутулат.                                   

                                     

   Кесиптик багыт берүү программасы менен окугусу келген окуучуларга класстык чектөөлөр киргизилбейт.    

Лицей шарттары

Заманбап окуу кабинеттер жана китептер;

Жылуу жатакана;

4 маал ысык тамак;

Ден соолукту чыңдоо үчүн спорт зал;

Бош убактында  кино фильмдер, көңүлдүү эс алуу үчүн клуб жана кружоктор;

Маданий эс алуулар (экскурссия, пикниктер, КВН, предметтик жумалыктар ж.б.);

Окуучу менен жекече иш алып баруу;

Олимпиадалык сабактарга даярдоо;

Окуучуларды эл аралык долбоордук олимпиадаларга алып баруу;

Университетке даярдоо курстары;

Бүтүрүүчүлөргө аттестат менен бирге  “англис, түрк тилдерин жана компьютерди үйрөндү” деген сертификат берилет.

             Биздин дарек:                  

Адрес:   Талас шаары,

Бердике  Баатыр көчөсү 340/А              

                  

Тел:   +996(3422) 55583                

                  

WhatsApp:    +996(702) 705 10 58         

                  

Facebook:  Талас Мээрим жалпы билим берүү лицейи             

                  

Instagram:  talasmeerim                 

                  

Факс: +996(3422) 52438      

Ийгиликтүү билим алуу үчүн     өз келечегиңди танда!

Close
Close