"МЭЭРИМ-СЕБАТ" ТАЛАС ЛИЦЕЙИ

2002-жылдан тартып Талас облусунун окуучуларынын интеллектуалдык, маданий жана спорттук мүмкүнчүлүктөрүн ачууга ыңгайлуу шарт түзүү максатында Мээрим-Себат  кыздар лицейи ачылып, ишмердүүлүгүн улантууда.


 175 Окуучу                     106 Жеңилдик алган окуучу     

                     

   26 Мугалим                    425 Бүтүрүүчү

                                                         

   4 Лаборатория                  Заманбап жатакана 

     

   Спорттук комплекс        Медпункт

                                         
(+996) 3422 55583/52954

(+996) 3422 52438( fax)

Кыргыз Республикасы,Талас шаары, Бердике көчөсү, 340/

Close
Close