Зияш Бектенов атындагы Ысык-Көл кыздар лицейи

2004-жылдан тартып Ысык-Көл облусунун окуучуларынын интеллектуалдык, маданий жана спорттук мүмкүнчүлүктөрүн ачууга ыңгайлуу шарт түзүү максатында Зияш Бектенов атындагы Ысык-Көл лицейи ачылып, ишмердүүлүгүн улантууда.


    331 Окуучу                           20 Жеңилдик алган окуучу

 

    34 Мугалим                            434 Бүтүрүүчү


 4 Лаборатория                          Заманбап Жатакана


 Спорттук Комплекс                   Медпункт
(+996) 000000000

Кыргыз Республикасы ,Чоктал айылы

Close
Close