"МАНАС-АТА" ТАЛАС ЛИЦЕЙИ

2004-жылдан тартып Талас облусунун окуучуларынын интеллектуалдык, маданий жана спорттук мүмкүнчүлүктөрүн ачууга ыңгайлуу шарт түзүү максатында  Манас-Ата Себат балдар лицейи ачылып, ишмердүүлүгүн улантууда.


   500 Окуучу                         270 Стипендиат                

              

    51 Мугалим                          349 Бүтүрүүчү

                                                                                                    

    4 Лаборатория                   Заманбап Жатакана     

                          

      Спорттук Комплекс            Медпункт
(+996) 3422 56035 

(+996) 3422 53209(fax)

Кыргыз Республикасы, Талас шаары, Турдалиева 119

Close
Close