ОШ "СЕМА" ЛИЦЕЙИ

1992-жылдан тартып Ош облусунун окуучуларынын интеллектуалдык, маданий жана спорттук мүмкүнчүлүктөрүн ачууга ыңгайлуу шарт түзүү максатында Ош «Cема» лицейи  ачылып, ишмердүүлүгүн улантууда.


 397 Окуучу                        203 Стипендиат                          

 39 Мугалим                        1242 Бүтүрүүчү

                                                         

 4 Лаборатория                   Заманбап Жатакана

     

 Спорттук Комплекс            Медпункт
 (+996) 3222 55147/ 22729

(+996) 3222 57427

 Kыргыз Республикасы, Ош шаары,  Школдук көчөсү 1  

Close
Close