КУРМАНБЕК БААТЫР АТЫНДАГЫ ЖАЛАЛ-АБАД ЛИЦЕЙИ

1993-жылдан тартып Жалал-Абад облусунун окуучуларынын интеллектуалдык, маданий жана спорттук мүмкүнчүлүктөрүн ачууга ыңгайлуу шарт түзүү максатында Курманбек  лицейи ачылып, ишмердүүлүн улантууда.


    341 Окуучу                         143 Стипендиат                        

    32 Мугалим                           1044 Бүтүрүүчү

                                                         

     4 Лаборатория                      Заманбап Жатакана

     

     Спорттук Комплекс             Медпункт

(+996) 3722 50380/53475

(+996) 3722 50227

Кыргыз Республикасы, Жалал-Абад шаары, Остров көчөсү

Close
Close