Х.КАРАСАЕВ АТЫНДАГЫ "ЫСЫК-КӨЛ" ЛИЦЕЙИ

1992-жылдан тартып Ысык-Көл облусунун окуучуларынын интеллектуалдык, маданий жана спорттук мүмкүнчүлүктөрүн ачууга ыңгайлуу шарт түзүү максатында  Х.Карасаев атындагы Ысык-Көл  лицейи ачылып, ишмердүүлүгүн улантууда.


    297 Окуучу                     278 Стипендиат                         

    40 Мугалим                      1055 Бүтүрүүчү

                                                         

     4 Лаборатория               Заманбап Жатакана

     

     Спорттук Комплекс         Медпункт

(+996) 3922 51035
(+996) 3922 50939(fax)
 Кыргыз Республикасы, Каракол шаары, Tыныстанов көчөсү
, 28 

Close
Close