Бишкекский Женский Лицей "Айчурек"

1993-жылдан тартып Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын окуучуларынын интеллектуалдык, маданий жана спорттук мүмкүнчүлүктөрүн ачууга ыңгайлуу шарт түзүү максатында  «Айчүрөк»  Бишкек  лицейи ачылып, ишмердүүлүгүн улантууда.


  434 Окуучу                     245 Стипендиат     

                    

 47 Мугалим                    919 Бүтүрүүчү         

                                 

  4 Лаборатория                 Заманбап Жатакана


   Спорттук Комплекс      Mедпункт+996 312 634151/633261
+996 312 630 182
Кыргызская Республика г.Бишкек, мкр Аламедин-1, 67/2

Close
Close