Alumni Networking


Alumni Networking - "Сапат" эл аралык билим берүү мекемесинин бүтүрүүчүлөрүн бириктирүүчү платформа. Alumni Networking бүтүрүүчүлөрдүн арасында байланыштарды түзүүгө жана бекемдөөгө мүмкүнчүлүк берет.