Тапшыруучуларга!

2019-жылдын 3-апрелинен тартып Республиканын бардык облустарында Эл аралык "Сапат" билим берүү мекемесинин лицейлерине 6-класстын окуучуларын кабыл алуу сынагы башталат. Аталган сынак 2 баскыч менен жүргүзүлөт.

I баскыч: Сынактын 1-туру тийиштүү шаар жана райондордо уюштурулуп, 6-класстын программасынын негизинде даярдалган суроо китепчесинде 75 суроо берилет, суроолор кыргыз/орус тилдүү класстарга жараша түзүлөт жана төмөндөгү предметтерди камтыйт:

  • Математика – 30 суроо
  • Кыргыз тили, Орус тили – 15 суроо
  • Тарых – 5 суроо
  • География – 5 суроо
  • Биология – 5 суроо

Сынак учурунда катышуучу окуучуларга атайын жооп баракчасы таратылып берилет. Сынакта жооп баракчасы карандаш менен толтурулат, өчүргүч (резина) колдонууга уруксат берилет. Сынакта 3 туура эмес жооп 1 туура жоопту жоюп коет.

Биринчи турдун жыйынтыгы менен кабыл алуу комиссиясы тарабынан белгиленген (чектелген балл) баллдан жогору алган окуучулар сынактын экинчи баскычына чакырылат.

II баскыч: Сынактын 2-туруна өткөн окуучулар математика жана логикадан 25 суроодон турган (математика – 15 суроо, логика – 10 суроо) тапшырманы аткарышат. Сынактын жалпы мөөнөтү – 60 мин.

Сынактын биринчи жана экинчи баскычынын жыйынтыгынын орточо баллына жараша окуучу “Сапат” лицейлеринде окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.

Кабыл алуу сынагынын 1-туру


Күнү

Байланыш телефондор

Баткен облусу

          2019-жылдын
15-23-апрель арасында
         2019-жылдын
15-20-апрель арасында
(03657) 3-60-84, 5-01-32 (И.Разаков атындагы лицей)

(03655) 5-07-10, 5-07-11, 5-01-65 ("Семетей" лицейи)
0705 077 077


Жалал-Абад облусу

2019-жылдын

08-17-апрель арасында
        2019-жылдын
08-18-апрель арасында
(03722) 5-03-80, 5-34-75 (Курманбек баатыр атындагы лицей)

(03722) 7-37-01, 7-37-02 (З.Нурматова атындагы лицей)


Чүй облусу

2019-жылдын

11-20-апрель арасында

2019-жылдын
11-20-апрель арасында

2019-жылдын

03-19- апрель арасында

0708 393 296 (Ж.Баласагын атындагы лицей)

(03138) 5-45-73, 7-40-19 ("Үмүт" лицейи)

0553 599 569, 0700 381 905, 0706 020 914 (Жайыл баатыр атындагы Кара-Балта лицейи)


Ысык-Көл облусу

2019-жылдын

06-20-апрель арасында
        2019-жылдын
11-13-апрель арасында
(03922) 5-10-32, 5-09-36, 5-04-09, 0505 774 848, 0776 774 848 (Х.Карасаев атындагы лицей)

(03943) 5-37-22 (З.Бектенов атындагы лицей)


Нарын облусу

2019-жылдын
02-20-апрель арасында

(03522) 5-05-13, 0700 625 584 (М.Субакожоев атындагы лицей)Ош облусу

2019-жылдын
08-28-апрель арасында

(03222) 5-51-47, 2-27-29, 0771 153 414,0557 22 673 (Ош "Сема" лицейи)

(03222) 3-11-54, 3-10-42 (Курманжан Датка атындагы Ош кыздар лицейи)


Бишкек шаары

2019-жылдын

08-20-апрель арасында

2019-жылдын
08-21-апрель арасында

(0312) 67-90-04 (Ч.Айтматов атындагы лицей)

(0312) 63-41-51 ("Айчүрөк" лицейи)
Талас облусу
      2019-жылдын
     10-12-апрель                   арасында
(03422) 5-60-35                (“Манас Ата” лицейи)
(03422) 5-55-83, 5-29-54  (“Мээрим” лицейи )


Close
Close