Эл аралык "Сапат" билим берүү мекемесине кабыл алуу сынактары башталды

2017-жылдын 5-апрелинен тартып Республиканын бардык облустарында Эл аралык "Сапат" билим берүү мекемесинин лицейлерине  6-класстын окуучуларын  кабыл алуу сынагы башталат. Аталган сынак 2 баскыч менен жүргүзүлөт.

I баскыч: Сынактын 1-туру тийиштүү шаар жана райондордо уюштурулуп, 6-класстын программасынын негизинде даярдалган суроо китепчесинде 75 суроо берилет, суроолор кыргыз/орус тилдүү класстарга жараша түзүлөт жана төмөндөгү предметтерди камтыйт:

  • Математика – 40 суроо
  • Кыргыз тили, Орус тили – 20 суроо
  • Тарых – 5 суроо
  • География – 5 суроо
  • Биология – 5 суроо

Сынак учурунда катышуучу окуучуларга атайын жооп баракчасы таратылып берилет. Сынакта жооп баракчасы карандаш менен толтурулат, өчүргүч (резина) колдонууга уруксат берилет. Сынакта 3 туура эмес жооп 1 туура жоопту жоюп коет. 

Биринчи турдун жыйынтыгы менен кабыл алуу комиссиясы тарабынан белгиленген (чектелген балл) баллдан жогору алган окуучулар сынактын экинчи баскычына чакырылат.

II баскыч: Сынактын 2-туруна өткөн окуучулар математика жана логикадан 25 суроодон турган (математика – 15 суроо, логика – 10 суроо) тапшырманы аткарышат. Сынактын жалпы мөөнөтү – 60 мин.

Сынактын биринчи жана экинчи баскычынын жыйынтыгынын орточо баллына жараша окуучу “Сапат” лицейлеринде окуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот.

Кабыл алуу сынагынын 1-туру


Күнү
Байланыш телефондор
Баткен облусу
2017-жылдын
12-18-апрель  арасында
(03657) 3-60-84, 5-01-32 (И.Разаков атындагы лицей)

(03655) 5-07-10, 5-07-11, 5-01-65 ("Семетей" лицейи)
0773 882 017, 0705 077 077

Жалал-Абад облусу
2017-жылдын
 13-16-апрель арасында
(03722) 5-03-80, 5-34-75 (Курманбек баатыр атындагы лицей)

(03722) 7-37-01, 7-37-02 (З.Нурматова атындагы лицей)

Чүй облусу
2017-жылдын
 10-16-апрель  арасында
(03138) 5-10-09, 5-27-18 (Ж.Баласагын атындагы лицей)

(03138) 7-40-23, 7-40-19 ("Үмүт" лицейи)

0553 599 569, 0700 381 905 (Жайыл лицейи)

Ысык-Көл облусу
2017-жылдын
 8-15-апрель  арасында
(03922) 5-10-32, 5-07-19, 5-04-09 (Х.Карасаев атындагы лицей)

(03943) 5-37-22 (З.Бектенов атындагы лицей)

Нарын облусу
2017-жылдын
8-15-апрель  арасында
(03522) 5-05-13, 0700 625 584 (М.Субакожоев атындагы лицей)


Ош облусу2017-жылдын
 6-15-апрель  арасында
(03222) 5-51-47, 2-27-29 (Ош балдар лицейи)

(03222) 3-11-54, 3-10-42 (Ош кыздар лицейи)


Бишкек шаары
2017-жылдын
5-22-апрель арасында
(0312) 67-90-04 (Ч.Айтматов атындагы лицей)

(0312) 63-41-51 ("Айчүрөк" лицейи)Close
Close